Frida Kvinnojour Hässleholm

Vi på Hässleholms yogastudio vill stötta Frida kvinnorjours arbete för att de tar emot och hjälper våldsutsatta kvinnor, män, par och barn från hela landet.
Vi säljer begagnade kläder i studion där pengarna går till deras verksamhet och vi kommer i ibland ha donations klasser och andra evenmang för att stötta deras fantastiska arbete. 
 
Har du fina och hela kläder du inte använder tar vi tacksam emot dem och säljer dem vidare  till någon ny ägare. Kontakta studioägare här för hur du ska gå tillväga info@hlmyogastudio.se
 
Just nu är de behov av:
 • Lära-Gå-Vagn
 • Gympakläder i olika storlekar och skor
 • Skolväskor
 • Barncyklar
Sms till 0733 55 55 68 om du har något utav detta att skänka till barnen på Frida kvinnorjour
 
Frida kvinnojour erbjuder 
 • Stödsamtal
 • Vi utför riskbedömningar på samtliga och ser till att de får sekretessmarkering.
 • Kartläggning av hotbild - vart kan kvinnan flytta utan att känna sig hotad av någon?
 • Fiktiv historia – till barn och kvinna så de får en ”ny” bakgrund
 • All form av medgång – följer med till polis, sjukvård och liknande
 • Ekonomisk genomgång
 • Hjälp med ifyllande av blanketter och kontakter med externa aktörer
 • Hjälp med att leta lägenhet.
 • Allt praktiskt vid utflytt, dock ej själva flytten.
 • Föräldrasamtal
 • Lotsning – har kontakt med kvinnan i sex månader efter utflytt, för att hon ska komma till rätta på sin nya ort.
 • Föreläsningar i bland annat skolor om näthat, samtycke, sexuella trakasserier och våld i nära relationer.
 • Ett av Sveriges största skyddade boende. Sveriges säkraste, vilket innebär att vi får de mest hotade.
 • 17 platser, varav 10 är akut platser och 7 utslusslägenheter. En plats för multihandikappad med ev assistent.
 • Boendet är bemannat måndag – fredag 08.00 – 20.00, helger 10.00-14-00. Övrig tid har anställd personal beredskap med en inställelsetid på max 45 minuter.
 • Verksamhet för kvinnorna för att de ska få en meningsfull vardag hos oss:
 • Samhällskunskap, samhällsinformation en gång per vecka
 • Datakurs
 • Yoga
 • Skaparrum
 • Verksamhet för barnen
Frida Kvinnojour erbjuder daglig, kvalificerad barnverksamhet mellan klockan 09.30 – 16.30. Kvinnorna ges möjlighet att arbeta, studera. Här pratas aldrig våld. I vårt barnteam arbetar två personer med att göra placerade barns boendetid så ljus som möjligt. Fridas målsättning är att våra boendebarn ska uppleva sin situation så normal som möjligt trots att de lever i ett skyddat boende. Detta för att ”våra” barn ska få distans till våldet de brutit upp från. Samtliga barn, i rätt ålder och där språket gör det möjligt, erbjuds Trappansamtal, dvs att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld, att göra det som hänt ”pratbart” och begripligt, och därigenom minska risken för post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) och annan psykiatrisk problematik.)

Kontakt

Hässleholms YogaStudio Åkaregatan 19 Hässleholm
info@hlmyogastudio.se