Artikel om bildterapi

30.08.2015 15:08

https://www.1177.se/Skane/Tema/Psykisk-halsa/Att-ma-battre/Behandlingar/Bildterapi-ger-sjalen-ett-nytt-sprak/

Kontakt

Hässleholms YogaStudio Åkaregatan 19 Hässleholm
Jennica 0733 55 55 68
Björn 0736 702760
info@hlmyogastudio.se