Mindfulness

 

 

 

 

 

Föreläsning om mindfulness. Innehåller både teori och praktiska övningar

Mindfulness innebär att se verkligheten och uppleva stunden som den är utan att värdera den, vilket innebär att undvika att sätta en etikett om det är "bra" eller "dåligt"
 
Detta är ett mentalt förhållningssätt att öka sin lyhördhet och självkännedom. Genom att bli medveten om sina behov blir det också lättare att hantera vardagliga situationer, göra medvetna val och ta beslut. Vår livskvalité ökar då vi får förmåga att styra över våra egna liv.
 
När man är i nuet är man inte styrd av det förflutna eller det som kommer i framtiden. Det menas inte med att man ska "glömma bort" eller tränga undan tidigare händelser men att man är fri att se och agera i situationen som den är just nu. När man släpper taget om sitt bagage ökar ens energi.
 
Det kommer ständigt ny forskning som visar på mindfulnessens positiva effekter där det minskar stress, ökar immunförsvaret och höjer livskvalité.
 
Om föreläsaren: Björn Östling är en 34 år gammal småbarnspappa som lever i Hässleholm tillsammans med sin fru och son. Intresset för mindfulness kom i samband med att han började träna kung fu för många år sedan där meditation var en del av träningen. När Björn började praktisera meditation/mindfulness kontinuerligt när han upplevde stress och oro märkte han vilken skillnad det gjorde i hans mående. Han fick träna sig på att se och uppleva den inre oron han upplevde istället för att fly (trycka undan) eller komma med logiska tankar kring det märkte han hur det började lindra av att bara vara i det. Sedan dess har han arbetat med mindfulness i olika sammanhang för att sprida kunskaper vidare till att öka sin livskvalité

 

Kontakt

Hässleholms YogaStudio Åkaregatan 19 Hässleholm
info@hlmyogastudio.se